How to Unclog a Toilet

Hur man lossar en toalett

Toalettavlovning: Vad du ska göra när din toalett är igensatt

Toalettavlovning: Vad du ska göra när din toalett är igensatt

Toalettavlovningsinstruktioner.

Toalettstroppar tenderar att hända när du inte vill att de ska göra det. Vissa hinder kan hanteras av en amatör rörmokare. En bra kolv eller DIY -avloppsrengöring bör vanligtvis rensa träskor. Överväldigande kommer en pluggad toalett att lossna på egen hand. Germs kan gömma sig inuti alla toalettar, men ett bra par gummilengöringshandskar håller dig säker.

Om vattnet i tanken är säkert kan du hantera ventilen för att stänga den om du vill. I 15 till 20-cykelområdet är toaletten nästan alltid oklädd. Toaletter som inte spolar bör kastas. Sätt på engångshandskar för att skydda händerna. Att använda enzymavloppsrengörare är säkrare och bättre för miljön.

Denna speciella behandling är utformad för att lösa toalettpapper och annat liknande avfall för att hålla avloppssystem rena och luktar trevligt. Bara några droppar skåltvål i toalettskålen kan göra om du inte har någon bakpulver eller vinäger. En dräneringssnake samlar mycket vattenenergi i en spiralig tråd. Om en dräneringssnake används för hårt kan det skrapa ett zinkrör och skada beläggningen. Att använda kemiska dräneringsrengöringsmedel på toaletten kan orsaka skador. Luft badrummet innan du använder det för att förhindra inandning av de kemiska ångorna.

Toalettblockeringar verkar ofta förekomma vid de mest obekväma tiderna på dagen. Lyckligtvis kan de flesta blockeringar rensas utan behov av en professionell rörmokare hjälp. Tappar kan vanligtvis avlägsnas med hjälp av en anständig kolv eller en DIY -avloppsrengörare framställd av varmt vatten, bakpulver och vinäger. Om blockeringen är allvarligare kan du försöka snake av avloppet eller använda ett vått eller torrt vakuum för att rensa det. Vatten bör vara mycket varmt men inte koka innan det hälls på toaletten med försiktighet. Låt 10-15 minuter med skåltvålen och varmt vatten för att mjukgöra blockeringen innan du fortsätter. Efter denna procedur kommer toaletten att lossna och spola lätt.

Vad är den mest effektiva metoden för att ta bort en toalett?

En kopp bakpulver och två koppar vinäger bör läggas till din toalettskål innan du spolar. Häll vattnet i skålen, var försiktig så att du inte fyller på den och lägg skålen åt sidan i flera timmar så att kombinationen kan fungera. Om blockeringen inte visar sig vara för svår att ta bort, kommer du tillbaka i affärer.

Är det möjligt för en toalett att avbryta sig själv?

Merparten av tiden kommer en blockerad toalett att lossna på egen hand. Lyckligtvis är de flesta av de föremål som orsakar toalettstroppar vattenlösliga, vilket innebär att de kommer att lösa upp över tiden i toalettvattnet. När täppningen har fått tillräckligt med tid att bryta ner, bör trycket som genereras av en flush vara tillräckligt för att befria rörets rör.

Är det en fruktansvärd idé att lämna en blockerad toalett utan tillsyn för en hel natt?

Dessutom introducerar den inte farliga kemikalier i toaletten eller septiktanken, så den är således miljövänlig. Det är så enkelt som att hälla den i toalettskålen försiktigt och låta den göra sin sak. Det kommer att ta några timmar innan det börjar arbeta, så låt den suga över natten. Dessa kan orsaka allvarlig skada på din toalett och kanske leda till katastrofala problem längs linjen.

Är det möjligt att lossna en toalett med varmt vatten?

Innan du börjar kasta, fyll på toalettskålen med ett par glas varmt vatten från kranen. Tillåt några minuters vilotid efter att du har hällt i det heta vattnet. För att uttrycka det enkelt hjälper värmen vid upplösningen av, eh, saker. Detta kommer att göra att toaletten lossar med en kolv mycket, mycket lättare än det annars skulle vara.

Kastar toaletten

Ett bra par gummilengöringshandskar skyddar dig säkert från alla patogener som kan gömma sig i en smutsig toalettskål. Det är möjligt att botemedel inte fungerar direkt, men det är ofta framgångsrikt efter många försök och spolningar. Det kan ta mellan 15 och 20 cykler tills toaletten är helt oklädd och funktionell igen.

 • Klappen har utseendet på en cirkulär dräneringspropp som är ansluten till en kedja.
 • Eftersom vattnet i tanken inte är förorenat är det säkert att lägga handen in för att stänga avstängningsventilen.
 • Om blockeringen är allvarlig, sätt på ett par gummihandskar för att skydda dina händer. Toaletter är smutsiga, men ett anständigt par gummilengöringshandskar kan hålla dig säker från alla bakterier som kan lura inom. Välj handskar som är tillräckligt långa för att nå armbågarna.
 • Dessutom kanske du vill ta på dig ett extra par kläder bara om något går fel.
 • Innan du använder kolven, kör den under varmt vatten för att rengöra den. Detta kommer att mjukgöra materialet, som kommer att hjälpa till att skapa en tätning.
 • Pumpa kolven över hålet tills det stannar. Börja försiktigt på initialt eftersom det första dyket tvingar luft in i skålen, så ta den långsamt i början. Använd en nedåtgående tryck och en stark uppåtdragning, störa blockeringen och släpp den. Fortsätt att trycka och dra ut vattnet med kraft tills vattnet börjar rinna ut. Det kan ta mellan 15 och 20 cykler tills toaletten är oklädd helt.
 • Var tålmodig. Så länge du är säker på att det inte finns något hårt föremål i vägen är det ofta tillräckligt att dyka ensam. Lösningen kanske inte fungerar direkt, men den är ofta effektiv efter många upprepade försök och spolningar, varvid varje ansträngning består av hundratals doppcykler.

Vad är det bästa sättet att kasta en toalett som inte kommer att spola?

Här är ytterligare ett desperat försök: demontera en trådrockhängare och sätt på ett par engångshandskar innan du fortsätter. Den ena änden av den rätade hängaren ska lindas i en trasa, och den andra änden ska vara kanal tejpad säkert på plats så att den inte skadar toaletten. Tryck försiktigt skräp ner i röret tills du kan spola ut det med en hängare.

Är det möjligt att kasta en toalett som har avföring i den?

Efter några rörelser kommer små bitar av avföring att bo i din kolv. Med försiktighet ta bort den från kolven och placera den i en papperskorgen. Kontrollera att allt är rent och oavsiktligt genom att spola toaletten.

Utnyttja en enzymprodukt

 • Produkter av denna typ kan ofta hittas i eller i närheten av VVS-gången i hemförbättringsbutiker. I jämförelse med att använda en avlägsnande av dräneringskörning, föredras enzymavfall eftersom det är mindre skadligt för dina rör och miljön.
 • Denna teknik fungerar bara med biologiskt skräp; Det kommer inte att fungera på leksaker eller andra icke-biologiskt nedbrytbara föremål.

Är det möjligt att använda enzymavloppsrengöring på toaletten?

Den som naturligtvis har utvecklats för toaletter. Många enzymavloppsrengöringsmedel är säkra att använda med septiksystem; Men dessa praktiska gröna gobbler Septic Saver -behandlingar är speciellt avsedda att snabbt lösa ut toalettpapper och annat liknande skräp för att upprätthålla avloppsledningar tydliga och luktande goda.

Har dräneringsrengöring enzymer någon effekt?

Det är möjligt för enzymavloppsrengöringsmedel att vara effektiva eftersom de hjälper till att bevara det släta flödet av vätska genom din VVS. Dessa avloppsrengöringsmedel kan ta bort ett brett spektrum av blockeringar, men vissa sylt är omöjliga att rensa med sin hjälp. Det är också giftigt för dig, ditt VVS-system och alla fixturer som det kommer i kontakt med.

Hur man gör en dräneringsrengörare

En varm kopp te som lätt konsumeras bör vara temperaturen på vattnet som används i denna procedur. En leksak, till exempel, kan skapa hinder, vilket gör att detta tillvägagångssätt troligtvis inte är effektiv i den situationen. Det är möjligt att några droppar skåltvål i toalettskålen kan räcka om du inte har någon bakpulver eller vinäger till hands.

 • Använd åtminstone en halv gallon. Eftersom det inte kommer att ha tillräckligt med kraft för att köra genom blockeringen kommer en liten mängd vatten inte att vara effektiv.
 • Vattnet bör inte vara varmare än temperaturen på en varm kopp te som du enkelt kan konsumera. Det bör inte koka eftersom mycket varmt vatten kan orsaka porslin till sprickor. Vatten som rinner runt blockeringen eller trycker på det bör värmas upp till en högre temperatur.
 • Även om du inte har någon bakpulver eller vinäger till hands, kan några droppar skåltvål i toalettskålen vara tillräckligt ersättare. Tvålen kanske kan hjälpa till att lossa blockeringen.
 • Om blockeringen orsakas av ett hårt hinder, till exempel en leksak, är det troligt att den här tekniken kommer att lyckas.

Använda en VVS -orm

 • Inkorporera slutet på ormen i dräneringshålet och veve handtaget på trumman som håller den upprullade ormen.
 • Håll ditt tryck på ormen när den kommer in i avloppet tills du stöter på motstånd.
 • Vrid ormen i motsatsens motsatta riktning tills du kan känna att den matas fritt i röret.

Vad är det rätta sättet att använda en VVS -orm för en toalett?

Sätt i skruvens slut i toalettskålen så att den pekar ner på toalettskålavloppet. Vrid spaken i medurs riktning för att förlänga skruvkabeln (eller "ormen") ner i avloppet i riktning mot det igensatta röret.

Är det möjligt för en dräneringsorm att skada ett rör?

När en dräneringssnake används för kraftfullt kan det skrapa ett zinkrör och få beläggningen att bli skadad. Detta kan resultera i frakturer eller korrosion i rören, vilket kan leda till en allvarlig fråga i framtiden om den inte tas upp. När en dräneringssnake är i drift innehåller den en spiral tråd som samlar mycket energi från vattnet.

Gör en trådrockhängare från grunden

 • Se till att du arbetar med gummihandskar på medan du gör det här. När du flyttar tråden kan du vara sprutad med vatten.
 • Det är troligt att täppningen är utom räckhåll för hängaren om du inte kan känna en blockering och toaletten inte kommer att tömma även efter att ha spolat den många gånger. För att rensa ut det, försök att använda en VVS -ormteknik.

Kemiska avloppsrengörare används.

Kemikalier utformade för toaletter bör endast användas för deras avsedda syfte. Om du använder andra avloppsrengöringsmedel är det möjligt att de kan orsaka skador på din toalett. När du använder dräneringskemikalier är det bäst att inte kasta bort avloppet omedelbart efter applicering av kemikalierna. Det kan tänkas att gifterna kommer in i din kropp igen via dina porer. Innan du går in i toaletten ska du se att det har ventilerats tillräckligt.

 • Du bör inte använda en kemisk lösning om du tror att det finns ett hårt hinder i vägen. Använd istället en orm eller hyra en professionell rörmokare.
 • Kemikalier avsedda för toaletter bör endast användas i den kapaciteten. Andra avloppsrengöringsmedel kan orsaka skada på din toalett om du använder dem.
 • Undvik alltid att kasta avloppet omedelbart efter applicering av dräneringskemikalier. Det är möjligt att toxinerna kan skjuta upp på din hud.
 • För att undvika inandning av kemikalierna, se till att badrummet sänds ordentligt innan du använder det.

Hur avlägsnar man en toalett?

 • Toalettstroppar tenderar att hända när du inte vill att de ska göra det.
 • De flesta blockeringar kan tas bort genom användning av en amatörrörmokare.
 • Använd en bra kolv eller DIY -avloppsrengöring för att rensa träskor.
 • Vanligtvis kommer en igensatt toalett att avlägsnas på egen hand.
 • Badrummen är smutsiga, men vissa gummihandskar skyddar dig säkra från de möjliga bakterier som gömmer sig i toaletterna.
 • Det är okej att räcka in i tanken om vattnet inte förorenas.
 • Denna toalett kan ta allt från 15 till 20 cykler för att rensa.
 • Den bästa metoden för att få saker att sticka från toaletter?
 • Sätt på engångshandskar för att skydda händerna.
 • Att använda enzymavloppsrengörare är bättre för dina rör och miljön.
 • Att försöka hålla avloppssystem fria från skräp är ett av de främsta målen för de gröna gobbler Septic Saver -behandlingarna.
 • Bara några droppar skåltvål i toalettskålen kan göra om du inte har någon bakpulver eller vinäger.
 • Tappa ormtråd samlar mycket energi från vattnet.
 • När ormen appliceras för hårt kan det skada zinkbeläggningen.
 • Att använda kemiska dräneringsrengöringsmedel på toaletten kan orsaka skador.
 • Innan du använder toaletten ska du se till att området är väl ventilerat.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.