What is the best way to replace a radiator?

Vad är det bästa sättet att ersätta en kylare?

Du kan ta reda på mer om hur du byter ut en kylare här.

Kylningsinstallation

Vad är den mest effektiva metoden för att ersätta en kylare?

Radiatorer som inte fungerar korrekt bör tas bort och ersättas med nya. Detta kan spara pengar på energi samtidigt som du säkerställer att ditt hem värms så effektivt som det kan vara! Det är möjligt för en otränad person som dig själv att ta bort en kylare, men eventuella installationer och rörledningar måste utföras av proffs med lämpliga kvalifikationer. För att korrekt installera en ny kylare kan du behöva undersöka tillståndet för din befintliga vägg. Stäng av uppvärmningen och stäng ventilerna i vardera änden av kylaren om rörcentra i båda ändarna av kylaren är liknande.

Använd en justerbar spannyer för att lossa en av de svängbara muttrarna som ansluter ventilen till kylaren, samtidigt som du stänger av båda ventilerna samtidigt med den andra. Du bör använda alla brickor som ligger under ventilen för att fånga allt vatten som kan ha tömts ut. Var noga med att kontrollera att blödningsventilen är stängd och att alla vattenrör och ventiler är korrekt anslutna innan du slår på din vattenförsörjningsventil. För att säkerställa att det inte finns något doldt bakom väggen innan du borrar igenom den, använd en digital detektor med flera ändamål för att kontrollera området bakom det innan du borrar. Om du behöver blöda mer än en kylare, börja alltid med kylaren på bottenvåningen som är längst bort från pannan när du blöder flera radiatorer.

Om du bor i en bungalow kanske du vill börja med att blöda kylaren som ligger längst ner i ditt hem där din panna ligger. Arbeta dig igenom radiatorerna, närma sig och närmare pannan när du går. Gå sedan till andra våningen och upprepa processen där också. Låt se till att ditt centralvärmesystem (inklusive din panna) är avstängd och att dina radiatorer är helt kalla innan du fortsätter.

Enkla åtgärder att följa för en framgångsrik radiatorinstallation

Ta bort och byt ut alla radiatorer som inte fungerar korrekt. Detta kommer inte bara att spara pengar på el, utan det garanterar också att ditt hus värms upp så effektivt som möjligt. Även om att byta ut en ny kylare inte är ett svårt jobb, är det viktigt att följa våra rekommendationer för att förhindra att skapa extra röra eller ha någon negativ effekt på systemet.

Behöver du tjänster från en rörmokare för att ersätta en kylare?

Även om det är möjligt för en okvalificerad person som dig själv att ta bort en kylare, bör du vara medveten om att alla installationer och rörledningar måste utföras av kvalificerade experter. Tänk bara på att alla installationer eller rörledningar ska lämnas till experterna.

Är det värt att ersätta radiatorer?

Men om du inte går in i en ny konstruktion, bör du åtminstone tänka på att ändra dina radiatorer .... Trots att de vanligtvis har en längre livstid är radiatorer inte oförstörbara och alla fördelar med din Ny panna kan negeras om den används för att tillhandahålla vatten till föråldrade radiatorer.

Är det möjligt att byta ut en kylare utan att behöva tömma systemet?

Även om det är möjligt att byta ut kylningsventilen utan att helt tömma systemet om du bara byter ut en enda kylare, har det sina fördelar. Till exempel är vattnet i ditt centralvärmesystem snört med uppvärmningstillsatser och hämmare som hjälper till att hålla systemet igång smidigt och effektivt.

Innan du börjar, överväg följande:

Innan du börjar finns det några saker du bör tänka på. Först och främst, inspektera tillståndet på din vägg. Finns det några smulande gips eller frakturer i väggarna? Om detta är fallet kan du behöva utföra några reparationer innan du kan installera din nya radiator.

Hur man tar isär och installerar om din kylare

Kontrollera om dina väggar är fasta murverk (tegel eller block som sammanfogas med murbruk) eller gipsskivor (ett ihåligt område under antingen en torr vägg eller studievägg) genom att inspektera insidan av ditt hem. Om väggen är gjord av fast murverk kommer du att kunna välja mellan ett större urval av nya radiatorer. Eftersom väggarna är starkare kan du välja vilken storlek du vill ha. Stora radiatorer kan monteras på valfri sektion av väggen med lämpliga beslag. För gipsskivväggar måste du hitta nogginerna, vilket kan vara svårt att hitta till en början. De vertikala eller horisontella träbitarna som gipsskivan är ansluten kallas tappar. En studdetektor hjälper dig att hitta dem. Eftersom tapparna är den mest strukturellt sunda delen av väggen, måste din kylare stöds av dem. Du kan vara begränsad i den typ och storlek på kylare du kan använda i området beroende på var de ligger. Om du kan fästa en stödfäste till en stud behöver du inte en väggkontakt; Istället kommer du bara att använda lämplig typ av skruv för att säkra konsolen.

 1. Den snabbaste och mest enkla metoden för att ersätta en kylare är att välja en med liknande rörcentra. Om detta inte är fallet måste du justera dina nya ventiler, som bäst görs av en professionell rörmokare.
 2. För att isolera din nya kylare om röret centrerar i båda ändarna är identiska, stäng av uppvärmningen och stäng av ventilerna i vardera änden av kylarens rörcentra. Kylningsventiler finns i olika konfigurationer. Manuella ventiler ska vridas medurs tills de inte kan vridas längre; Termostatventiler bör ställas in på noll eller av; och LockShield -ventilerna bör dras ur vägen och den fyrkantiga axeln vände medurs med en justerbar skiftnyckel om de är närvarande. Håll koll på hur många svängar du gör och skriver ner dem så att du kan återställa den nya kylaren till samma flödeshastighet när du har reparerat kylaren och behöver öppna denna ventil igen efter att ha fixat kylaren.
 3. Se till att du har ett bricka under ventilen för att samla vatten som rinner ut. Vi har upptäckt att en färgrullsbricka fungerar bra. Använd en justerbar skiftnyckel för att lossa en av de svängbara muttrarna som länkar ventilen till kylaren medan du stänger av båda ventilerna på en gång. Det kan vara nödvändigt att använda en andra skiftnyckel eller rörnyckel för att hålla ventilens kropp på plats för att förhindra att den roterar och knäcker röret.
 4. Öppna blödningsventilen med hjälp av kylaren och ta bort kylmuttern på kylmuttern på kylmuttern på kylmuttern på kylningsmuttern på radiatorn. När brickan nästan är fylld, dra åt svivningsmuttern och dumpa innehållet i brickan i en behållare. Förbered en leverans av rena handdukar vid spill. Upprepa processen tills allt vatten har tömts och kopplar sedan bort den andra ventilen. Ta bort kylaren från dess monteringsfästen och luta den så att eventuella rester av vatten kan rinna ut. Det är möjligt att du måste få hjälp av en annan person till det här avsnittet. Fyll utloppet i ena änden av kylaren med en gammal trasa eller vävnad för att förhindra att kylaren läcker och lägg den åt sidan för nu.
 5. Såvida inte de nuvarande konsolerna är utbytbara, kommer du troligtvis att behöva skruva loss dem innan du installerar de nya radiatorfästena. Det är möjligt att du måste fylla i eventuella luckor som lämnas av de tidigare reparationshålen.
 6. Använd en digital detektor med flera ändamål för att undersöka bakom väggen innan du borrar i den för att se till att det inte finns något gömt bakom den. Enkelt att använda, de kommer att informera dig om några rör, kablar eller tappar finns i det område där du vill utföra ditt byggjobb. Om det finns några faror i regionen kan du bara köra enheten över ytan på området för att ta reda på.
 7. Installera konsolerna på väggen och fäst sedan kylaren på konsolerna med skruvar.
 8. För att göra det enklare att skruva anslutningsskruvarna i en kylare när den är installerad på väggen måste konsolerna installeras med de yttre vändfästena som vetter mot väggen.
 9. Innan du slår på din vattenförsörjning, se till att blödningsventilen är stängd och alla vattenrör och ventiler är korrekt anslutna.

Vad är det rätta sättet att blöda din kylare?

Det kommer att finnas en del luft som fångas i kylaren, och du måste blöda den för att bli av med den.

 1. Ta bort dammarket från golvet och använd en radiatornyckel eller en platt skruvmejsel för att öppna ventilen mellan en och en halv kvarts varv i moturs riktning. Skruva inte loss det mer än en full sväng åt gången för att undvika att skada trådarna.
 2. När du öppnar den blödande bulten hör du fångad luft väsande ur motorn. Förbered dig för att det första vattnet dyker upp genom att placera en kopp eller en liten behållare under blödningsventilen och en trasa i närheten. Så snart det första vattnet dyker upp, stäng blödningsbulten genom att vrida nyckeln eller skruvmejseln moturs. Kontrollera att du inte är förbannad bulten.

Är det bättre att blöda en kylare från toppen eller från botten?

Du bör alltid börja med kylaren på marknivån som är längst bort från pannan om du upptäcker att du måste blöda mer än en kylare. För det mesta kommer du att kunna hitta blödningsventilen på toppen eller sidan av din kylare.

Finns det en viss sekvens att blöda radiatorer?

Arbeta dig igenom radiatorerna och närma dig pannan när du går. Gå sedan uppåt och upprepa proceduren där också. Om du bor i en bungalow kan du börja med att blöda kylaren längst bort i ditt hus från din panna, som kommer att vara den första kylaren du behöver göra.

Är det nödvändigt att skära av vattenförsörjningen till en kylare för att blöda den?

Innan du försöker blöda dina radiatorer, var säker på att ditt centralvärmesystem (din panna) är avstängd och att dina radiatorer är helt kalla. Dina radiatorer innehåller varmt vatten när de är påslagna, och blödning dem just nu kan sätta dig i fara för att bränna dig själv.

Hur byter jag ut en kylare på bästa sätt?

 • Ta bort och byt ut alla felaktiga radiatorer.
 • Detta kommer att spara pengar på energi och se till att ditt hem värms ordentligt.
 • Du kan ta bort en kylare, men alla installationer och rör måste göras av proffs.
 • Innan du installerar en ny kylare kan du behöva undersöka väggen.
 • Stäng ventilerna i varje ände av kylaren om rörcentren är liknande.
 • Ta bort en av svängbar bultar som ansluter ventilen med hjälp av en justerbar skinkare.
 • Använd brickan under ventilen för att fånga vatten som läcker.
 • Innan du slår på ditt vatten, stäng blödningsventilen och anslut alla vattenrör och ventiler.
 • Innan du borrar i väggen, använd en digital detektor med flera ändamål för att kontrollera om det är dolda föremål.
 • Om du behöver blöda mer än en kylare, börja med den längst från pannan.
 • Om du bor i en bungalow, börja med att blöda kylaren längst från pannan.
 • Flytta genom radiatorerna, närmare pannan.
 • Gå sedan upp och gör det igen.
 • Se till att din värmare är av och dina radiatorer är helt kalla.

Skriven av
BrookPad Team

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.